Oervrouw – veel gestelde vragen

Waarom heten de dagen dat de groep bijeenkomt tempeldag ?
De groepsbijeenkomsten zijn momenten van toegewijde tijd voor ons eigen innerlijk proces. We laten afleiding zoals sociale media, gezin, werk, relaties voor wat ze zijn en gaan naar binnen. Zorg, aandacht, overgave. Op de plek  waar we de tempeldagen houden is een warme zachte bedding en makkelijkere toegang tot jouw spirituele support team voelbaar. Vanzelfsprekend is iedereen vrij in haar eigen overtuigingen en band met god- of godinnen en religieze / spirituele stroming.

Wordt ik getraind om primitiever te zijn bij de Oervrouw?
Woorden die bij Oervrouw passen zijn: natuurlijkheid, in het begin was er de moeder, zachtheid én die enorme kracht, enorm oud, veel wijsheid. Puurheid. Ziel.
Misschien zie jij een schreeuwende naakte vrouw met een speer woest en chaotisch rondlopen. Of door een man aan haar haren voortgetrokken…
Oermensen levend in de Lage Landen zo’n 5000 jaar geleden maakten verfijnde beelden en potten. En hoefden maar een paar uur per dag te ‘werken’ om alles te verzamelen en maken wat ze nodig hadden. Ze waren afgestemd op het welzijn van de hele gemeenschap en diep verbonden met de natuur. De samenleving was egalitair: vrouwen geen tweederangs mensen.

Feminine Divine
Het vrouwelijk goddelijke is op haar retour. Eens, duizenden jaren geleden, was Zij die aan de oorsprong staat van al het leven in alle culturen  &  zich in alles manifesteert, de belangrijkste godheid . Nu komt zij langzaam maar zeker weer terug om haar rechtmatige plek in te nemen. Laten we dat ondersteunen.