Intervisie en supervisie

Reiki support groep

 

Je professionalisme op pijl houden
Voedend contact met conculega’s

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied.

Intervisie bevordert de deskundigheid van de professionals  en de kwaliteit van hun werk.

 
Een intervisiegroep, is een veilige omgeving.

De onderwerpen kunnen o.a. zijn: het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens – overtuigingen, veranderingen in clientele en of maatschappelijke ontwikkelingen n de ontwikkeling vragen eromheen.

Intervisie is inspirerend, gericht op ontwikkeling

Medewerkers zijn waardevolle en krachtige elementen binnen uw organisatie. De begeleide Intervisie is een inspirerende tool die het professioneel leervermogen stimuleert en met de focus te werken aan oplossing en ontwikkeling. Daarnaast hebben veel medewerkers behoefte om van én met elkaar te leren.
 
Gelijkwaardigheid en veiligheid
De intervisie is op basis van gelijkwaardigheid en kent geen hiërarchie. Het accent ligt op het eigen maken van de intervisiemethode(s) en het ontwikkelen van inzichtelijk en probleemoplossend vermogen van de deelnemers. Op collegiale basis sneller professioneel tot inzichten te komen, gericht op nieuwe perspectieven en gedragsverandering. Dit versterkt tevens het lerende vermogen van de organisatie.
 
Waarom is intervisie uw investering meer dan waard?
Door de vele en snelle ontwikkelingen in deze huidige tijd, moeten praktijkhouders ervoor zorgen dat ze deze bij kunnen houden. Door (bij)scholing en intervisie kunnen goede reiki therapeuten behouden blijven en minder ervaren Reiki beoefenaars zo nodig bijgeschoold worden. Intervisie speelt een cruciale rol in de veranderende samenleving en werkende omgevind. Via intervisie verstevig je je professionaliteit verder.

 

 

De facilitator leidt het gesprek en voorkomt dat er afgedwaald wordt van de focus. Ook houdt de facilitator bij dat aan elk probleem evenveel tijd besteed wordt.

Er zijn verschillende manieren waarop een intervisiesessie gehouden kan worden. Een mogelijkheid is dat iedereen een probleem of issue meeneemt naar de tafel. Op die manier wordt voor elk probleem individueel het volgende stappenplan afgegaan. De sessie duurt op die manier 3 uur.

Dat is vrij lang voor intervisie, de korte concentratieboog van de mens zal ervoor zorgen dat na een paar problemen de focus weg is. Daarom is het beter om een sessie te houden waarin 1 of 2 problemen per keer gehandeld worden. Op die duurt het ongeveer 20 minuten tot een half uurtje. Het voordeel van een korte sessie is dat de deelnemers relatief scherp zijn, wat resulteert in nuttig en goed advies.

 

Je inschrijfkosten zijn 10 Euro. Na actieve deelname in een bijeenkomst kun je je voor een half jaar of jaar aanmelden
je  bijdrage in de onkosten is 10 Euro per maand, 45 € voor een half jaar, of 60 Euro voor een jaar.
Eens in de 6 weken een bijeenkomst, een besloten whats app groep, maandelijks een vargenuur

Groep 1 staat open voor Atlas Reiki Masters en Atlas Reiki Practitioners en overige Reiki Masters met voldoende behandelervaring buiten eigen kring
Groep 2 staat open voor Reiki 1 en Reiki 2 beoefenaars, die op zichzelf, in vriendenkring of binnen eigen familie Reiki beoefenen ( dus ook zonder klanten), die hun Reiki vaardigheden willen vergroten

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen 6-8 vakgenoten of professionals. Onderwerp van gesprek is een door een van hen ingebrachte casus over het werk vergezeld door een intervisievraag. Het is een korte beschrijving van een situatie waarin de casusinbrenger zelf een actieve rol heeft en die hij ervaart als een puzzel. Met de intervisievraag wordt bepaald wat hij wil onderzoeken. Het doel van de bijeenkomst is is om (in-)zicht te krijgen hoe in deze casus te handelen.

Het belangrijkste kenmerk van intervisie is dat er geen oplossingen of adviezen worden gegeven, maar dat de deelnemers vragen stellen die helpen bij het onderzoeken van de casus.

Een intervisiemethode brengt structuur aan in het gesprek en zorgt ervoor dat je met elkaar focus houdt op de casus en het ontwikkeldoel.

Aan het einde van de intervisiebijeenkomst wordt door alle deelnemers gereflecteerd op de inhoud van de casus. Wat haalt ieder uit deze intervisie en wat wil hij er mee gaan doen? Hierdoor wordt de deskundigheid van de betrokkenen vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.

Nicola is facilitator, ze begeleidt de bijeenkomst en gebruikt een intervisiemethode. Na verloop van tijd kan gewisseld worden van facilitator.

https://www.icm.nl/extra/intervisie/

Waarom:
– professionaliteit vergroten
– in de stroom blijven staan
– meer met Reiki doen, trekt klanten aan

Supervisie

Soms zit je ergens mee. Je merkt dat je probleem de Reiki support groep overstijgt en je blijft blokkeren. Supervisie, 1 op 1 met drs. Nicola is dan een goed idee. Met haar 20+ jaar ervaring als Reiki praktijk houder, als trauma healer, en priesteres. Er zijn al pakketten vanaf 397 Euro ( op te voeren als praktijkkosten), of een losse sessie vanaf 99,50 € . Blijf er niet mee zitten, maar zet de eerste stap.

Hoe meld ik me aan voor de Reiki support groep ?