Geschiedenis van Reiki

Geschiedenis van Reiki

Geschiedenis van Reiki

De oprichter van de Reikimethode is de Japanner Mikao Usui. Hij is op 15 Augustus 1865 in het dorp Taniai-mura in Japan geboren. Mikao Usui overleed in 1925. Als kind is hij naar een kloosterschool van de boeddhistische Tendaï-afsplitsing gestuurd. Hij bleef vele jaren in het klooster en studeerde hard. Hier werd waarschijnlijk de basis van zijn levenslange interesse voor healing gelegd. Mikao Usui heeft het systeem van Reiki doorggegeven aan zijn studentes en studenten.

Mikao-UsuiKleiner

In 1937 is Reiki door Hawayo Takata ( zie foto) in Hawaï (VS) geïntroduceerd. Vanuit de Verenigde Staten heeft Reiki in 1984 ook haar weg naar Nederland gevonden. Steeds meer mensen wereldwijd ontdekken de prachtige en eenvoudige Reikimethode. Op het moment zijn er in Nederland meer dan duizend (amateur of part-time) Reikileraren en overige amateur Reikibeoefenaars. Sinds een paar jaar is er weer direct contact tussen het Westen en de Reikibehandelaars in Japan.

 Hawayo-Takata

Reiki is een paranormale geneeswijzen

 

Reiki wordt gerekend tot de paranormale geneeswijzen. Ander termen voor paranormaal therapeuten zijn handoplegger, magnetiseur, strijker of healer. Het wetenschappelijke Therapeutic Touch (TT) is ook verwant. De paranormale geneeskunde is eeuwenoud, waarschijnlijk is het één van de oudste therapieën die de mensheid kent, en is altijd erg populair geweest. In vrijwel alle culturen treft men de archetypische figuur van de genezer aan. China, India, Mesopotamië, Egypte en Israël kenden scholen op dit gebied. Ook in Europa kenden de Kelten, de Germanen en later de Grieken en de Romeinen mensen die hun paranormale krachten aanwendden ter genezing van anderen. De afgelopen decennia is er een grote belangstelling ontstaan voor Reiki, healing en andere intuïtieve benaderingen.

 

Wat is natuurgerichte gezondheidszorg?

Paranormale geneeswijzen maken deel uit van de natuurgerichte gezondheidszorg. De natuurgerichte geozndheidszorg gaat uit van de hele persoon met een ziel, geest en lichaam. Bij ieder vorm van onbehagen spelen ziel, geest en lichaam alle drie een rol.
Reiki, en overige natuurgerichte gezondheidszorg, wordt ingezet om de oorzaak van een fysieke, emotionele, spirituele of geestelijke klacht weg te nemen, en niet om een symptoom te bestrijden. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Uitgangspunten van de natuurgerichte gezondheidszorg zijn o.a.:

 

  • een holistische benadering, d.w.z. iedere behandeling is gericht op lichaam, geest én ziel.
  • gericht werken op verbetering van de kwaliteit van leven, op preventie en het onderkennen van ziekte in een vroeg stadium.
  • gericht werken op levenskracht en vitaliteit.
  • genezing of verbetering heeft tijd nodig, zoals ziekte veelal tijd nodig had om te ontstaan.
  • Ieder mens is uniek en iedere behandeling is op de persoon afgestemd.

 

De speciale plaats van Reiki in de natuurgerichte gezondheidszorg.

Paranormale geneeswijzen is één van de populairste natuurgerichte geneeswijze. Andere benamingen voor Natuurgerichte Gezondheidszorg zijn Alternatieve Genees-wijzen en ook Complementaire Geneeswijzen.

Waar is Reiki goed voor?
Behandelingen

 

Leuk als je reageert

Wat brengt dit  blogartikel  jou? Ik vind het leuk om te weten en de andere lezers van dit blog ook, dat weet ik zeker. Er is ruimte voor opmerkingen en vragen hieronder.

Related Posts

Leave a reply