Een huldeblijk

Een huldeblijk

of : hoe volledig de inzet van Nicola is in haar Reiki, of de toewijding, in Reiki-context, aan jou, degene die er is.

Mijn naam is Geert. Een jaar lang had ik tweewekelijks sessie bij Nicola. Dit jaar heeft mij veranderd en een gevoel van een toekomst toegevoegd aan mijn leven.

Ik heb zin om mijn beeld van Nicola te schetsen, dat een huldeblijk is, en ik hang het op aan één bijzonderheid in de Reiki die ik een heel jaar bij haar deed, de ‘foto’.

De foto is een beeld dat ik heb van iets wat gebeurt bij Nicola, wat zij laat gebeuren, en dan aan je meedeelt, en ik denk dat het vast niet een bepaalde standaardtechniek van Reiki is. Er is een sessie gaande, en dan zet Nicola als het ware even de gang van zaken stil, omdat haar in haar eigen persoon een lichamelijke indruk bekruipt die iets met jou te maken heeft en die ze je dan mee wil delen.

Het kan iets zijn zoals: een bepaald gevoel van tinteling bij haar voeten; een druk -misschien een onplezierige druk- bij haar hoofd.

Ik noem het ‘de foto’ omdat, als je het maar goed in jezelf nagaat, het dat is, een foto gemaakt door haar van jou, degene die je in je energieveld op dat moment bent, terwijl dat nog niet over de drempel van je bewustzijn kwam.

Het is altijd ook veel ouder, iets van je hele leven, en het mag er eigenlijk onnadrukkelijk zijn omdat het aan jou is hoeveel van jezelf je er in wilt zien, hoe persoonlijk jij het op jouw beurt maakt en naar binnen laat komen.

Een energetisch beeld, dat zo voor jouw inspectie op je wordt overgedragen, werkt bijzonder krachtig als je het eenmaal herkent als wat het is.

In de hele verdere sessie kan het dan als het ware worden ’teruggeploegd’.

Ik zag dat de foto toont hoe volledig de inzet van Nicola is in haar Reiki, of de toewijding, in Reiki-context, aan jou, degene die er is.

Het was voor mij belangrijk om dat haar ook te zeggen, als een aanduiding van hoe ik het voelde en waardeerde (het ging erom het gevoel van dankbaarheid op te merken dat er in me was), en ik denk wel dat ik al mijn sessies bij Nicola eigenlijk baseerde op het herkennen van dit moment (en dit is, natuurlijk, alleen maar een metafoor van alle aspecten van het jaar bij Nicola).

Het hangt wel helemaal af van hoe ver jij jezelf op jouw beurt helemaal openstelt voor de sessies maar je mag je dan, als je je er goed voor openstelt, door de foto van Nicola zogezegd omhoog laten werpen naar de volle uitbreiding van je beste persoonlijke mogelijkheden, want zij ziet op dat moment echt de kern van alles wat er dan nodig is.

Vertrouw het, en je kunt je er dan naar voegen als naar de essentie van Reiki, het helende contact met je behandelaar dat, hoewel het gewoon een behandelrelatie is, voor mijn gevoel niet ging zonder mijn waardering in de hele behandeling op een bepaalde manier heel persoonlijk op te vatten.

Ik kon goed zien -en heb het je dus ook gezegd- dat jij op die momenten waarop je zogezegd met je hele lichaam een ‘foto’ maakte van mij -en als het ware van jouw eigen beleving in die foto van het energieveld van mij, waar het een foto van was, naar mij iets terug kon sturen- zo’n totale betrokkenheid toonde tegenover mij als je cliënt.

Ik zie dat en spiegel dat en daarin was er iets wederkerigs in ons contact, het gelijk-oplopen dat in zichzelf zo super waardevol was. De dans van de zielen.

Nicola zelf verkeert tijdens de sessie in de ruimte waar alles nog helemaal open is en nog helemaal nieuw kan worden. En er is bij haar een groot vertrouwen op een spontaan van binnen komend weten.

Het is net alsof zij in beginsel niet aanneemt dat er echt zo’n onoverzienbaar, onoverkomelijk probleem is, alsof Nicola al weet dat er bij haar al wat zou kunnen opkomen dat een verandering kan teweegbrengen in dat veld, wat eigenlijk voorbijgaat aan de zorgen die de persoon zich op bewust niveau maakt.

Het veld verandert onder de voeten van die persoon, het is niet meer hetzelfde veld waarop de persoon eerder stond, en het is dan aan diegene om te kijken of hij de goede invloed die er is op dat niveau, omhoog kan takelen naar zijn gewone persoon, zijn gewone plaats van de beleving van alles.

Dus zo is het dat ik je altijd zag als degene in de rol van het ‘scharnier’ van het hele proces. Het veld waarop ik stond bood na het toelaten van wat jij gezegd had, ongeziene nieuwe mogelijkheden. Ik wist dat alles er voor mij van afhing dat ik goed naar je luisterde en dat wat je zei goed bij mij naar binnen liet komen. Alles kon zo dus met een sprong helemaal veranderen.

Dit jaar heeft mij veranderd en het gevoel van een toekomst toegevoegd aan mijn leven.

De foto is alleen maar een symbool maar er staat je iets moois te wachten als je deze behandelrelatie aan wilt gaan, waar je na de reiki onbeperkt mee verder kunt. Weet, wat ik er nog even bij wil zeggen, dat ik ook een heel leuk jaar had in de sessies!
Leave a reply