Houd jij er ook van het onmogelijke mogelijk te maken ?

Houd jij er ook van het onmogelijke mogelijk te maken ?

 Houd jij er ook van het onmogelijke mogelijk te maken ?

Een hoogtepunt van de Weg van de  Oervrouw (en de afgelopen 6 jaar jaar van mijn doorgaande trainingen) is het heilig vuurloopritueel.

Het is een risicovol, intens, duur, inspannend ( qua opbouwen en opruimen) en erg spannend  ritueel. Waarom zou je ?

Twee dagen dit ritueel ingaan, doen we met een puur vrouwengezelschap. Alle vuurpriesteressen, de hoedster, zijn vrouwen. Het ritueel is louterend wat betreft de heksenverbrandingen die wel van lang geleden zijn maar waarvan de angst ervoor nog in ons dna zit. Door zelf het vuur te ontsteken en magie te bedrijven bevrijden me onszelf en het collectief van trauma. We geven samen tegenwicht tegenover heksenverbrandingen en priesteressen/vala/heksen onderdrukking wat waardoor we de weg voor onszelf en onze dochters ( en mannen om ons heen) verder bevrijden.

Het heilige vuurloop ritueel houd ik jaarlijks. Wat is voor mij het hoogste doel dat ik de deelneemsters mee wil geven met de vuurloop?
Ik wil meegeven aan vrouwen dat ze magiërs zijn. Je krijgt  een blauwdruk van magiër  zijn mee in je lijf, ziel en geest.

Dat we samen iets kunnen neerzetten wat niet kan. 1200 graden, daar kun je niet over heen lopen, dat bestaat niet. En toch doen we het.

Dit is de voornaamste. In mijn vuurlopen ga ik tot het uiterste om NIET kracht in te brengen maar subtiliteit ( = afstemming op Godin).

Een uitzonderlijk en mooi voorbeeld van afstemming was twee jaar geleden in mijn vuurloop toen de deelneemsters tot 10 minuten voordat ze over het vuur liepen op hun rug zich met de sterren lagen te verbinden. In volledige zachtheid en zonder opzweping van muziek schreden ze vervolgens in het volle vertrouwen één voor één over het vuur.

 

Een vuurloopritueel laat ons ervaren dat  we verblijven in aarde, maan- , zonne- en sterrewereld en er tussen kunnen wisselen.

Voor sommige deelneemsters is de bewuste verbinding met de vuurspirits er voor het eerst, voor anderen is er een enorme verdieping en verbreding daarvan. Hoe dat in woorden uit te leggen waarom het belangrijk is om je met vuurspirits te verbinden?  Het helpt je om beter te aarden, beter en meer op aarde te komen en in de stroom te blijven. Immers onze plek is  steeds tussen het middelpunt van de aarde  ( maga vuur) en de zon ( vuur explosies)  in.

Wat wil ik de vrouwen ook nog  meegeven:

  • Dat we feilloos onze eigen intuïtie kunnen vertrouwen.
  • Wat wil ik verder mee geven aan deelneemsters is heelwording. Heling van trauma’s.
  • Intenties laten uitkomen.
  • Een enorme stroom energie die we meenemen om bij onze angsten en innerlijke ondermijnende demonen weg te blijven en te doen wat bij onze ziel past. (Wat kan zijn meer geld verdienen.)


Een groep vrouwen samen die wonderen verrichten. Het wentelen in een vrouwengenootschap, waar geheimen onderwezen worden. Een cirkel waarbinnen ieder gelijk is en ik als begeleider met ieder op zich een lemniscaat van kwetsbaarheid, vertrouwen en liefde vormen. Het meemaken van een gelijkwaardigheid en wederkerigheid te midden van een cirkel vrouwen is helend en schept perspectief.

Deze woorden komen nu in me op over iets waar mijn liefde naar uit gaat en ik je met liefde in meeneem. Dank je wel Klara Adalena om me uit te dagen het op te schrijven. Dank je wel Klara voor de Wilde Wijze Vrouwen vuurlopen van weleer, dank Henk Waltman voor zijn training en dank Immia Schellevis voor het samen het (vuurloop)pad verder ontdekken en dank aan de vuurspirits die me hun vriendschap vanaf mijn allereerste vuurloop aanboden. Dank aan de vuurpriesteressen Margo Lieverse en Rita de Boer. Zonder jullie was ik hier niet gekomen.

Mijn heilige vuurlooprituelen staan open voor vrouwen die deelnemen aan de Weg van de Oervrouw.  Er lopen nu intakes voor de Weg van de Oervrouw.
Als er veel resoneert geef je dan op voor de intake via het formulier hieronder.

Contact met Atlas Reiki

Opgave

Related Posts

Leave a reply