hoogsensitief

Hoog Sensitieve Personen, HSP, hooggevoeligheid

 

HSPers, dat zijn Hoog Sensitieve Personen. Deze term is geïntroduceerd
door professor, psychiater Elaine
Aron
. Uit haar onderzoeken blijkt dat 20% van de mensen hooggevoelig is. Aron is zelf hooggevoelig en heeft bestsellers
over deze bijzondere aangeboren eigenschap geschreven. Zie hooggevoelig.nl als je meer wilt lezen over hoogsensitiviteit (HSP), of een test wilt doen.

 

HSPers:

 • stellen het welzijn van iedereen
  voorop;
 • verwerken prikkels op een diepere manier dan het gros van de mensen;
 • hebben een grotere belevingswereld, levendigere dromen;
 • hebben vaker beroepen
  in de adviserende sfeer
  zoals leraren, coaches en therapeuten;
 • presteren slecht als
  we op onze vingers gekeken
  worden;
 • genieten intens van kunst;
 • nemen erg veel
  in zich op, allerlei signalen die anderen niet oppikken;
 • laten vaak heel veel creativiteit, inzicht, passie en zorgzaamheid zien, zaken die door de maatschappij hoog gewaardeerd worden;
 • zijn meer dan gemiddeld bezield en spiritueel. Aron schrijft hierover: ‘Telkens wanneer we kwamen op onderwerpen als geloof, filosofie, de innerlijke belevingswereld en spiritualiteit was het alsof stemmen een hernieuwde energie kregen, alsof we in het interview eindelijk tot de essentie kwamen’.

Wel eens over nagedacht of jij misschien hooggevoelig bent?

De meeste HSP-ers (Hoog Sensitief Persoon) weten het niet van zichzelf dat ze het zijn. Je voelt je soms wel een beetje ‘anders’. Soms al sinds je jeugd, maar hebt geen duidelijk idee hoe je nu precies van anderen verschilt. HSP-ers komen daardoor regelmatig in problemen terecht. Het kan soms jaren en enkele crisissen (er is een groter risico op bore-out en burn-out) duren voordat de link duidelijk wordt met hooggevoeligheid.

hsp reiki aron hoogsensitief

Overige Hsp kenmerken:

 • verontwaardiging over onechtheid en onrecht
 • zoeken naar zingeving
 • een gevoel van anders zijn, vervreemding en eenzaamheid
 • een buitenbeentje zijn, niet in de pas kunnen en willen lopen
 • een diep verlangen om met je creativiteit iets bij te dragen aan de wereld
 • een aparte kijk op de dingen
 • continu nieuwe dingen willen bijleren
 • emotioneel intens
 • talent voor crisis

ATLAS REIKI en hooggevoeligheid

Nicola Romme is hoogsensitief en heeft zich uitgebreid verdiept in dit persoonlijkheidskenmerk. Het kan heel prettig zijn om hoogsensitief
te zijn.

We ervaren alles veel sterker en kunnen daardoor juist ook van de kleine mooie dingen van het leven intens genieten. En doordat wij andere mensen goed aanvoelen, kunnen wij diep contact maken.

Vele cliënten en cursisten van ATLAS REIKI zijn HSPer, al kent of gebruikt niet iedereen die benaming.

 

Hoog sensitieve mensen en Reikibehandelingen

Mocht het je als Hsp-er nog niet zo lukken om optimaal van het leven te genieten, dan ontbreekt het in jezelf verankerd zijn.

Reikibehandelingen vergroot de levenskwaliteit van hoog gevoelige mensen enorm.
Reikibehandelingen maken dat je:

    • beter met jezelf in contact bent
    • je minder vatbaar wordt voor ideeen en meningen en gevoelens van anderen die jou weghouden van wat jij denkt, vind en voelt
    • ondersteuning ervaart
    • in balans komt
    • rust, inkeer en ontspanning beleeft
    • in een prikkelarme omgeving bent
    • heerlijke, belangrijke ervaringen opdoet.

 

Hoog Sensitieve mensen en Reikicursussen bij Atlas Reiki

ATLAS REIKI geeft cursussen in kleine groepjes of individueel. Voor HSPers is dat ideaal; je hoeft niet teveel prikkels te verwerken en je kunt je op je eigen ervaringen richten tijdens zo’n belangrijk moment als een Reikicursus.

De Inwijdingsweg logo hsp inwijdingsweg

Voor vrouwen die hun eigen kracht en groei serieus nemen is er De Inwijdingsweg. Een 2 jarige reis, De Heenreis en de Terugreis, naar meer authenticiteit en zielskwaliteit in jouw leven. De Inwijdingweg is er speciaal voor hoogsensitieve ondernemende vrouwen.

 

Hokje

Het is prima als je jezelf niet hsp of hoogsensitief noemt . Je maakt zelf uit of dat je dient of niet. Je hoeft niets. Al mijn diensten zijn beschikbaar voor alle vrouwen en mannen.